Δισκοκριτικές

Κριτική Νίκου Παπανικολάου
Breakroom, 31.07.2020

Ares Buras review
beehype, 22.07.2020

Κριτική Μιχάλη Νικολίτση
Το Υπόγειο, 17.07.2020

Κριτική Άρη Καραμπεάζη
MiC, 29.06.2020

Κριτική Τάσου Σταυρόπουλου
Press Pop, 17.06.2020

Κριτική Μάκη Μηλάτου
Avopolis, 16.06.2020

Κριτική Δημήτρη Όρλη
Mix Grill, 15.06.2020

Κριτική Φώντα Τρούσα
Δισκορυχείον / Vinylmine, 13.06.2020

Κριτική Βύρωνος Κριτζά
Sounds Greek to me, 12.06.2020

Κριτική Γιώργου Γιαννάκη
deBop, 10.06.2020

new digipack 4 panel pantelis

Κριτική Φώντα Τρούσα (LP)
Δισκορυχείον / Vinylmine, 01.07.2017

Κριτική Μάκη Μηλάτου
Athens Voice, 24.02.2016

Κριτική Φώντα Τρούσα
Lifo, 04.01.2016

Κριτική Κατερίνας Μυτιληναίου
Rocking, 21.12.2015

Κριτική Άρη Καραμπεάζη
Mic, 17.12.2015

Κριτική Χάρη Συμβουλίδη
Avopolis, 16.12.2015

Κριτική Ρένου Γεωργίου
Rockap, 07.12.2015

12-VINYL-3MM-SLEEVE

Κριτική Μάκη Μηλάτου
Athens Voice, 22.10.2014

Κριτική Στυλιανού Τζιρίτα
Avopolis, 09.10.2014

Κριτική Φώντα Τρούσα
Δισκορυχείον / Vinylmine, 15.09.2014

Κριτική Άρη Καραμπεάζη
Mic, 30.08.2014

Κριτική Κέρης Καραλή
Rocking, 15.07.2014

Κριτική Γιώργου Μιχαλόπουλου
Sonik #95, 07-08.2014