Τα Παιδιά της Παλαιότητας για το ΕΝΣ κλπ. στο Rocking.gr

Διαβάστε τη συνέντευξη του ιδρυτικού μας τριδύμου (Π.Ε. Δημητριάδης, Μάριο Πλασκασοβίτης, Χριστίνα Παπαλίτσα) στην Κατερίνα Μυτιληναίου για το Rocking.gr, ένα από τα ελάχιστα Μέσα που μας περιβάλλουν αγαπητικά από την πρώτη μέρα. Τους ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση