Δισκοκριτικές

new digipack 4 panel pantelis

Κριτική Μάκη Μηλάτου
Athens Voice, 24.02.2016

Κριτική Φώντα Τρούσα
Lifo, 04.01.2016

Κριτική Κατερίνας Μυτιληναίου
Rocking, 21.12.2015

Κριτική Άρη Καραμπεάζη
Mic, 17.12.2015

Κριτική Χάρη Συμβουλίδη
Avopolis, 16.12.2015

Κριτική Ρένου Γεωργίου
Rockap, 07.12.2015

12-VINYL-3MM-SLEEVE

Κριτική Μάκη Μηλάτου
Athens Voice, 22.10.2014

Κριτική Στυλιανού Τζιρίτα
Avopolis, 09.10.2014

Κριτική Φώντα Τρούσα
Δισκορυχείον / Vinylmine, 15.09.2014

Κριτική Άρη Καραμπεάζη
Mic, 30.08.2014

Κριτική Κέρης Καραλή
Rocking, 15.07.2014

Κριτική Γιώργου Μιχαλόπουλου
Sonik #95, 07-08.2014